โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมาก เกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์ต่อมลูกหมากที่ผิดปกติ ทำให้ต่อมลูกหมากโตขึ้น อาจพบได้ในชายที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป แต่พบมากขึ้นในคนที่อายุเกิน 60 ปี สาเหตุของมะเร็งต่อมลูกหมากที่แท้จริง ยังไม่มีใครทราบ แต่พบความสัมพันธ์กับอาหารไขมัน กรรมพันธุ์ และสภาพแวดล้อม ประเทศไทยพบมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นอันดับที่ 10 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอายุระหว่าง 60-79 ปี

ระยะของมะเร็ง
ต่อมลูกหมาก

คำนิยาม

อาการ

 

มะเร็งมีขนาดเล็ก ตรวจไม่พบจากการตรวจทางทวารหนัก ตรวจพบโดยบังเอิญจากชิ้นเนื้อที่ได้จากการผ่าตัด หรือจากการเจาะตัดต่อมลูกหมากในรายที่มีผลเลือดสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) สูงผิดปกติ

ไม่มีอาการในระยะนี้

 

มะเร็งมีขนาดใหญ่ขึ้น แต่ยังอยู่ในต่อมลูกหมาก สามารถคลำพบโดย การตรวจทางทวารหนัก

ปกติไม่พบอาการในระยะนี้

 

มะเร็งมีขนาดใหญ่ขึ้น จนอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ และกระจายออกนอกต่อม สามารถคลำพบโดย การตรวจทางทวารหนัก

ปวดปัสสาวะบ่อย , ปัสสาวะเป็นเลือด , ปัสสาวะลำบาก , ต้องเบ่ง , บางครั้งปัสสาวะไม่ออก

 

มะเร็งลุกลามไปสู่ต่อมน้ำเหลือง , กระดูก หรืออวัยวะอื่นๆ

ปวดปัสสาวะบ่อย , ปัสสาวะลำบาก , ปัสสาวะไม่ออก , ปัสสาวะเป็นเลือด , ปวดหลัง , ปวดกระดูก , น้ำหนักลด , อ่อนเพลีย , เป็นอัมพาต

 

แนวทางในการตรวจ วินิจฉัย

1. ตรวจทางทวารหนัก (Digital Rectal Examination)
      แพทย์จะทำการตรวจต่อมลูกหมากโดยใช้นิ้วสอดเข้าไปทางรูทวารหนัก
เพื่อตรวจคลำขนาดรูปร่าง และความยืดหยุ่นของต่อมลูกหมาก

2. การเจาะเลือดเพื่อหาสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor marker)
     
สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากในเลือดที่สำคัญคือ PSA

(
Prostate Specific Antigen)

3. การตรวจอัลตราซาวน์ดของต่อมลูกหมากผ่านทางทวารหนัก
(Transrectal Prostatic Ultrasound)
     
เป็นการตรวจโดยใช้เครื่องตรวจคลื่นเสียง สอดเข้าทางทวารหนัก

 

 
 4. การตัดชิ้นเนื้อ (Biopsy)
     
แพทย์จะทำการตัดชิ้นเนื้อจากต่อมลูกหมากด้วยเข็มผ่านทางทวารหนัก เพื่อนำชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยา
โดยทั่วไปแล้ว ผู้ชายที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ควรจะไปรับการตรวจเช็คต่อมลูกหมากจากแพทย์ด้วยการตรวจทางทวารหนักร่วมกับการตรวจเลือดหาปริมาณสารบ่งชี้มะเร็ง ต่อมลูกหมาก (PSA) อย่างน้อยปีละครั้ง

 

     

 

การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากระยะแรก

1. การผ่าตัดเอาต่อมลูกหมากออกทั้งหมด (Radical Prostatectomy)

ผลการรักษาดีมีชีวิตอยู่ได้นับ 10 ปี ผลเสียของการผ่าตัดวิธีนี้คือ

ผู้ป่วยกว่าร้อยละ 50 จะสูญเสียความสามารถในการแข็งตัวของอวัยวะเพศ

( Impotence) หลังผ่าตัด และบางราย การควบคุมการปัสสาวะจะเสียไป ( Urinary Incontinence)
2. การฉายรังสี ( Radiation Therapy) ซึ่งทำโดยการฉายแสงเข้าไปยังตำแหน่งที่เกิดมะเร็ง

แต่อาจทำให้เกิดผลเสียคือ จะสูญเสียความสามารถในการแข็งตัวของอวัยวะเพศ

อุจจาระบ่อย เกิดอาการระคายเคืองที่ทวารหนัก และปัสสาวะลำบาก

3 .การฝังแร่ (Brachytherapy) ฝังแร่กัมมันตภาพรังสีเข้าไปในต่อมลูกหมากโดยตรง

ไม่ต้องผ่าตัด ผลเสียที่พบคือ

ท่อปัสสาวะหรือทวารหนักอักเสบ

การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากในระยะลุกลาม ( ระยะที่ 3,4)

      เนื่องจากมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศชาย

การรักษาในระยะนี้จึงต้องกำจัดฮอร์โมน

เพศชายในร่างกาย อาจจะด้วยการใช้ยาหรือผ่าตัดเอาลูกอัณฑะซึ่งเป็นแหล่งใหญ่

ของฮอร์โมนเพศ สำหรับการแพร่กระจายไป

กระดูกจะฉายแสงเพื่อบรรเทาอาการ  

      การใช้ยาเคมีบำบัดมีการใช้กันบ้าง  แต่ผลยังไม่แน่นอน

 

 

 

.....หากคุณคือ อีกคนหนึ่งที่ไม่พอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน อยากมีรายได้ 25,000-50,000 บาท/ด และต้องการทำชีวิตและสุขภาพให้ดีขึ้น เรามีคำตอบให้คุณ..... !!! Click !!!

 

 

 

 

บริการสมาชิก วีไนน์


 
 

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ วี ไนน์

รวมกระทู้ฮิต ชาววี ไนน์

บ้าน วี ไนน์ อบอุ่นจัง

ความประทับใจ บ้าน วี ไนน์
 

Products By Graminex Production U.S.A.