ริ้วรอยเหี่ยวย่นกับคอลลาเจน

วริศรา แสงไพโรจน์

คำสำคัญ                                                                               คอลลาเจน, อิลาสติน, Collagen

 

ในปัจจุบันเราจะพบว่าอุตสาหกรรมเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมีการแข่งขัน

กันสูงขึ้น ทั้งนี้สังเกตได้จากมีการโฆษณาเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพออกมาเป็น

จำนวนมาก โดยเฉพาะถ้าหากผลิตภัณฑ์หรือสินค้าใดได้มีการโฆษณาว่า สามารถช่วยพิชิตความ

เหี่ยวและชะลอความแก่ชราได้ด้วยแล้ว ก็จะยิ่งมีผู้สนใจมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดก็คือ การ

โฆษณาขาย คอลลาเจน จึงมีความสนใจว่า คอลลาเจนคืออะไร มีความสำคัญหรือประโยชน์

อย่างไร

คอลลาเจนคือ อะไร ?

คอลลาเจน(Collagen) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก ว่า Kolla ซึ่งแปลว่า กาว คอลลาเจน

คือ โปรตีนชนิดหนึ่งที่ประสานกันเป็นเส้นใยอยู่ใต้ชั้นผิวหนังแท้ ซึ่งเป็นโปรตีนที่สำคัญของผิวหนัง

เพราะเป็นส่วนสปริงของผิวหนังทำหน้าที่เป็นกาวเชื่อมเซลล์แต่ละเซลล์เข้าด้วยกัน ช่วยเสริมความ

เรียบตึงให้แก่ผิวหนัง ทำให้ผิวหนังแข็งแรงและดูเรียบเนียน

คอลลาเจน เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งมีส่วนประกอบเป็นกรดอะมิโน ชนิดที่ต่างจากโปรตีน

อื่นๆ ของร่างกาย แต่มีความสำคัญเพราะเป็นองค์ประกอบถึงร้อยละ 75 ของผิวหนัง โดยทำให้

ผิวหนังแข็งแรง ดังนั้นโปรตีนทั้งหมดของร่างกายจึงมีองค์ประกอบเป็นคอลลาเจนถึงร้อยละ 33

 

รูปแสดงโครงสร้าง คอลลาเจน 

การสังเคราะห์คอลลาเจน

 ในชั้นหนังแท้ (Dermis) มีเซลล์ชนิดหนึ่งชื่อ ไฟโบรบลาสท์ (Fiberblast) ซึ่งกระจายไปทั่ว

และมีจำนวนมาก ทำหน้าที่สังเคราะห์ คอลลาเจน (Collagen) กรดไฮยาลูโรนิค (Hyaluronic

Acid) และยังผลิตอิลาสติน (Elastin) ออกมาอีกจำนวนหนึ่งด้วย วิธีการผลิตคอลลาเจนของเซลล์

ไฟโบรบลาสท์มีลักษณะคล้ายกับวิธีการทำงานของเซลล์ประเภทเม็ดโลหิตขาวขนาดใหญ่ คือ ตรง

บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์จะมีพื้นที่เฉพาะ (Receptor) สำหรับให้โมเลกุลของสารเคมีหรืออาจเป็น

เนื้อเยื่อ ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นหรือก่อกวนเซลล์ไฟโบรบลาสท์ให้ทำงานมาเกาะ รูปร่างของ

โมเลกุลที่เป็นตัวให้สัญญาณจะต้องพอดีกับพื้นที่เฉพาะ (Receptor) นั้น จึงจะเกิดการทำงาน ถ้า

จับกันสนิทแนบแน่น เซลล์ไฟโบรบลาสท์ ก็จะเกิดการตื่นตัว (Active) และเร่งผลิตสารเคมี 3 อย่าง

ออกมา ได้แก่ 1) คอลลาเจน (Collagen) ทำให้ผิวตึง แน่น 2) อิลาสติน (Elastin) ทำให้ผิวหนัง

สามารถโค้งงอได้และเป็นตัวมัดคอลลาเจน และ 3) กรดไฮยาลูโรนิค (Hyaluronic Acid) มี

คุณสมบัติสำคัญคือสร้างความชุ่มชื้น เพราะสามารถดูดน้ำไว้ในตัวเองได้ถึง 1,000 เท่าโดย

น้ำหนัก และจะเป็นตัวทำให้ผิวหนังเต็มออกมา ซึ่งทุกอย่างนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

ประโยชน์ของคอลลาเจน

คอลลาเจน(Collagen) ทำหน้าที่เชื่อมเซลล์และอวัยวะต่างๆในร่างกายเข้าด้วยกัน ช่วย

ปกป้องอวัยวะภายในร่างกายให้อยู่ด้วยกันในผิวหนังชั้นหนังแท้ รวมทั้งมีส่วนช่วยเสริมสร้างความ

เรียบตึงของผิวหนังทำให้ผิวหนังแข็งแรงและเรียบเนียน

ในด้านโภชนาการ พบว่าโดยทั่วไปแล้ว โปรตีนเกือบทุกชนิดถูกย่อยด้วยระบบย่อยอาหาร

ในทางเดินอาหารจนได้กรดอะมิโนอิสระ ซึ่งมีครบทั้ง 20 ชนิด แต่จากที่คอลลาเจนเป็นโปรตีนไม่

สมบูรณ์ คือให้กรดอะมิโนไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการ กล่าวคือคอลลาเจนจะให้กรดอะมิโน

อิสระเพียง 5 ชนิด ดังนั้นการรับประทานอาหารที่มีคอลลาเจนนั้น จึงเป็นการรับประทานเพื่อความ

บันเทิง มากกว่าจะเอาประโยชน์อย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของผิวหนัง

กระดูก กระดูกอ่อน(cartilage) เอ็น (tendons) และเนื้อเยื่อที่เกี่ยวกับการยืดเหนี่ยว (ligaments)

เช่น เหงือกของสัตว์ชั้นสูง ดังนั้นเวลาที่เราเคี้ยวคอลลาเจนจึงเปรียบเหมือนที่เราเคี้ยวลูกชิ้นเอ็น

ปัจจุบันคอลลาเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย เช่น ทางการแพทย์ใช้เพื่อลด

อาการอักเสบของผิวหนัง ใช้เป็นไหมละลายในการผ่าตัด ใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ใช้เป็นสารบุร่อง

เหงือก ตลอดจนใช้เป็นเครื่องสำอางเพื่อทำให้ผิวหนังดูอ่อนวัย ลบริ้วรอย

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการสลายตัวของคอลลาเจน

จากข้อมูลทางการแพทย์ระบุว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการสลายตัวของคอลลาเจนคือ อนุมูล

อิสระที่เกิดจากแสงแดดจ้าที่เข้มข้นด้วยรังสี UV เกินปกติ มลพิษต่างๆ การสูบบุหรี่ สารปนเปื้อน

ในอาหารที่รับประทานเข้าไปและการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลทำลาย

ผิวหนังในชั้นกำพร้า (Epidermis) และชั้นหนังแท้ (Dermis) ซึ่งประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 2 ชนิด คือ

คอลลาเจน และอิลาสติน ที่มีบทบาทสำคัญในการทำให้ผิวหนังดูเต่งตึง มีความยืดหยุ่นดี และ

ควบคุมความชุ่มชื้น ซึ่งจะถูกทำลายให้บางลง

ในวัยเด็ก และวัยหนุ่มสาว เราจะสังเกตเห็นว่าผิวหนังจะมีความเต่งตึง เนื่องมาจาก

คอลลาเจนยังไม่เสื่อมสลายและมีจำนวนมาก นอกจากนี้คอลลาเจนยังมีการสร้างทดแทนอยู่

ตลอดเวลาที่ร่างกายแข็งแรง แต่กระบวนการสร้างคอลลาเจนของร่างกายโดยเฉพาะที่ผิวหนังนั้นก็

จะน้อยลงเรื่อยๆเมื่อยิ่งสูงวัยขึ้น ทำให้เกิดความไม่สมดุลกันระหว่างการผลิต และการสลายตัวของ

คอลลาเจน จนถึงจุดหนึ่งการสูญเสียคอลลาเจนตามธรรมชาติเกิดมากกว่าการสร้าง ส่งผลทำให้

ชั้นผิวหนังยุบและทรุดตัวลงอันเป็นต้นเหตุของความเหี่ยวย่นและริ้วรอย

วิธีการเพิ่มคอลลาเจน

การเพิ่มคอลลาเจนนั้น มีหลากหลายวิธี เช่น

1. การเติมคอลลาเจนและอิลาสตินที่ขาดหายไปจากเซลล์ผิวตามธรรมชาติ

หากผิวเรามีคอลลาเจนที่แข็งแรง จะมีผิวที่เปล่งปลั่ง เนียนใส คอลลาเจนจึงเป็นหัวใจ

สำคัญที่คงความยืดหยุ่นและช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นไว้ไม่ให้สูญเสียไปกับสภาพแวดล้อม แต่

เนื่องจากคอลลาเจนและอิลาสติน จะเริ่มเสื่อมลงเมื่ออายุ 25-30 ปี ปัจจุบันจึงได้มีการพยายาม

ศึกษาค้นคว้าเพื่อหาสารจากธรรมชาติที่จะช่วยเสริมคอลลาเจนที่ขาดหายไป เช่น มีการศึกษานำ

สารสกัดโปรตีนจากปลาทะเลบางชนิด ซึ่งมีโครงสร้างโมเลกุลคล้ายกับโครงสร้างของคอลลาเจน

ของผิวคน มาทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ซึ่งจากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าภายหลังการรับประทาน

ไประยะหนึ่ง จะสามารถช่วยเสริมสร้างคอลลาเจน และช่วยให้ริ้วรอยต่างๆจางหายไปได้

นอกจากนี้ยังมีการใช้วิธีกระตุ้นให้เซลล์ไฟโบรบลาสท์ในชั้นหนังแท้สร้างคอลลาเจนขึ้นมา

ชดเชย โดยการใช้เครื่องสำอางที่มีสารไมโครคอลลาเจน (Microcollagen) ทาร่วมด้วยกับวิตามินซี

ซึ่งเห็นผลช้าแต่ค่อนข้างถาวร รวมทั้งได้มีการใช้วิธีการที่เรียกว่า Collagen Replacement

Therapy เป็นการเสริมคอลลาเจนจากภายนอกเข้าไป ซึ่งพบว่าทำให้ผิวเรียบทันที แต่ไม่ยั่งยืน

เพราะคอลลาเจนที่ฉีดจะเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ต้องทำซ้ำทุกๆ 6 เดือน

2. การรับประทานอาหารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระ

สารต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดจากธรรมชาติ จะช่วยกำจัดตัวการสร้างอนุมูลอิสระให้

หายไป ทำให้ไม่สามารถทำลายชั้นผิวหนังได้ ซงได้แก่ เบต้าแคโรทีน วิตามินซี วิตามินอี สาร

เหล่านี้เป็นสารที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดอนมูลอิสระ (Super Antioxidant) มีคุณสมบัติช่วย

เพิ่มความแข็งแรงของเนื้อเยื่อคอลลาเจนและอิลาสตินที่ปกป้องจากการถูกทำลาย

3. การรักษาความชุ่มชื้นให้แก่เซลล์ผิว

การสูญเสียความชุ่มชื้นของเซลล์ผิว ทำให้เกิดความหยาบกร้านและริ้วรอย การเลือกใช้

ผลิตภัณฑ์ที่ให้ความชุ่มชื้น (Moisturizer) ชนิดพิเศษ จะมีประสิทธิภาพมากกว่ามอยซ์เจอไรเซอร์

ทั่วไป สังเกตได้จากส่วนผสมที่ประกอบด้วย ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน ไฮโดรไลซ์ อิลาสติน เอเอชเอ

(AHA) และโปรคอลลาเจน เป็นต้น

บทสรุป

การมีผิวพรรณที่สุขภาพดี ช่วยทำให้ผู้พบเห็นเกิดความประทับใจและทำให้เกิดความ

มั่นใจในการเข้าสังคม และเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แต่เนื่องจากผิวหนังของคนเรามีการ

เสื่อมสภาพได้ จากสาเหตุหลัก คือ การเสื่อมตามวัยและจากผลกระทบจากสภาวะแวดล้อม ดังนั้น

การที่จะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดี เราจะต้องใช้หลายวิธีประกอบกัน เช่น การออกกำลังกายและ

คลายความเครียด การทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส การรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ ดังนั้นการ

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับคอลลาเจน ผู้บริโภคจึงควรได้ศึกษาข้อมูลเหล่านี้ให้ดีเสียก่อน

การตัดสินใจซื้อ ไม่ควรหลงเชื่อตามคำโฆษณา เพื่อไม่ให้เราต้องสูญเสียเงินไปเกินความเป็นจริง

 

เอกสารอ้างอิง

1. Collagen. [Online] [cited 1 October 2007] Available from Internet :

http://www.dermatology.co.uk/explanation.asp?Glossary_WordID=334

2. E, Bauza, et al. Collagen-like peptide exhibits a remarkable antiwrinkle effect on the

skin when topically applied: in vivo study. [Online] [cited 1 October 2007]

Available from Internet : http://www.medscape.com/medline/abstract/15648443

3. แก้ว กังสดาลอำไพ. น้ำขาหมูพะโล้ อย่าทิ้ง อาจมีโชค. ฉลาดซื้อ, 2549, ปีที่ 13, ฉบับที่ 73,

หน้า 51-53.

4. คอลลาเจน. [ออนไลน์] [อ้างถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2550] เข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ต :

http://www.igetweb.com/www/collagenaplus/index.php?mo=3&art=11889

5. นักวิทย์รุ่นเล็กสกัดคอลลาเจนทางเลือก. กรุงเทพธุรกิจ. สิงหาคม 10, 2549, ปีที่ 19,

ฉบับที่ 6531, หน้า 7.

6. เรียนรู้เรื่องคอลลาเจน. [ออนไลน์] [อ้างถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2550] เข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ต :

http://women.sanook.com/beauty/skincare/aging_12568.php

7. สมศักดิ์ วรคามิน. ผิวสวย. กรุงเทพฯ : D for life, 2550, หน้า 209-223.

8. หมอจุฬาสกัดคอลลาเจนทำผิวหนังเทียมรักษาแผล. กรุงเทพธุรกิจ. กรกฎาคม 10,

2549, ปีที่ 19, ฉบับที่ 6500, หน้า 7.

9. อิจจิมา สุวรรณจินดา การเสริมความงามด้วยการจัดคอลลาเจน. วารสาร สสท. ฉบับ

เทคโนโลยี, มิถุนายน กรกฎาคม, 2537, ปีที่ 21, ฉบับที่ 115, หน้า 77-81.

สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02-201-7259-62 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it                 3 ตุลาคม 2550

.....หากคุณคือ อีกคนหนึ่งที่ไม่พอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน อยากมีรายได้ 25,000-50,000 บาท/ด และต้องการทำชีวิตและสุขภาพให้ดีขึ้น เรามีคำตอบให้คุณ..... !!! Click !!!

 

 

 

 

 

- 
 

บริการสมาชิก วีไนน์


 
 

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ วี ไนน์

รวมกระทู้ฮิต ชาววี ไนน์

บ้าน วี ไนน์ อบอุ่นจัง

ความประทับใจ บ้าน วี ไนน์
 

Products By Graminex Production U.S.A.